Poptávkový formulář na zakázkovou výrobu chemie VWR

Všeobecné informace o produktu :

Název produktu:

Platné katalogové číslo VWR (pokud existuje):
CAS číslo:
Formulace (pokud existuje)/Vzorec:
Oblast použití (vyberte všechny možné): Molekulární diagnostika
Histologická diagnostika
Jiné diagnostické testy
Pomocná látka / PL (excipient)
Pouze pro výzkum
Čisticí prostředek
Chemikálie pro analytické použití
Elektronika
Průmysl
Další zpracování
Pro další prodej
Jiné :

Informace o regulačních požadavcích :

Požadavky na specifický produkt :


FDA 21CFR820 (zdravotnická zařízení)
FDA 21CFR210/211 (lékarnické produkty k přímému použití)
ISO 9001
ISO 13485
ISO 17025 (GLP)
GMP for Excipients (EXCiPACT)
Dezinfekční prostředek/biocid
Směrnice EU pro IVD
Neuvedeno/Nespecifikováno
Jiné :

Požadavky na balení produktu:
Balení 1
Balení 2
Balení 3

Typ balení (vialka, láhev, sáček, atd.):

Celková velikost balení (objem):
Roční objem (počet balení):
Jiné požadavky na balení. Uveďte:

Kontrola kvality/Specifikace/Požadavky na testování :
Kontrola kvality/Specifikace testu/Třída :

Sterilita/Baleno v aseptických podmínkách :

Ano Ne Neuvedeno

Další poznámky :
Uveďte prosím své poznámky :

Přiložené dokumenty :
Přiložte prosím příslušné dokumenty :